ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒