ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒