พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งบูร์กินาฟาโซ ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐของบูร์กินาฟาโซ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔