พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒