พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรณีเกิดอุทกภัยจากพายุเฮอร์ริเคนไอดา (Ida) ในรัฐลุยเซียนาและในอีกหลายรัฐของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔