พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔