พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดี ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐบุรุนดี ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕