พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐลัตเวีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖