พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐ อิสลามปากีสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗