พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโคลอมเบียซึ่งตรงกับวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒