พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคองโก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคองโก ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคองโก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคองโก ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒