พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน ในโอกาสวันเอกราช ของเติร์กเมนิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน ในโอกาสวันเอกราช ของเติร์กเมนิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒