พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔