พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายโจโก วิโดโด (Mr. Joko Widodo) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นสมัยที่ ๒ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายโจโก วิโดโด (Mr. Joko Widodo) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นสมัยที่ ๒ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒