พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายก็อยซ์ ซะอีด (Mr. Kais Saied) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒