พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายอับดุลมะยีด ตะบูน (Mr.Abdelmadjid Tebboune) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียคนใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒