พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนางไอกาเตรีนี ซาเกลลาโรปูลู (Mrs. Aikaterini Sakellaropoulou) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิกคนใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓