พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายโมฮัมหมัด อัชราฟ กานี (Dr. Mohammad Ashraf Ghani) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน เป็นสมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓