พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟแห่งสวีเดน ในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชย์ ครบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖