พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในการที่ นายประนาบ มุกเคอร์จี (Shri Pranab Mukherjee) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓