พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก กรณีเกิดเหตุรถไฟชนกันใกล้เมืองลาริสซา (Larissa) ทางภาคกลางของสาธารณรัฐเฮลเลนิก เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖