พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายลุยช์ อีนาซิว ลูลา ดา ซิววา (Mr. Luiz Inácio Lula da Silva) ในโอกาสสาบานตน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สมัยที่ ๓ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖