พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเอดกาส์ ริงเควิชส์ (Mr. Edgars Rinkе̄vičs) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวียคนใหม่ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖