พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่เมืองชิอันจูร์ (Cianjur) จังหวัดชวาตะวันตก (West Java) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕