พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรณีเกิดเหตุไฟป่าที่เกาะเมาอี (Maui) รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖