พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕