พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายรามจันทระ เปาเฑล (Mr. Ramchandra Paudel) ในโอกาสสาบานตน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งเนปาลคนใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖