พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาล ในโอกาสวันชาติของเนปาล ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖