พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาล กรณีเกิดเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินเยติ (Yeti Airlines) ประสบอุบัติเหตุตกที่เมืองโพคารา (Pokhara) เนปาล เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖