พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ (Mr. Frank-Walter Steinmeier) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นสมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕