พระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง นายอะเล็กซานแดร์ สตูบบ์ (Mr. Alexander Stubb) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์คนใหม่ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗