สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗