พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในการที่ นายกาโรลอส ปาปูเลียส (Mr. Karolos Papoulias) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔