พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรณีเกิดอุทกภัยร้ายแรงในมณฑลควาซูลู-นาตาล สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕