พระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง นายคูเรลซูค อุคนา (Mr. Khurelsukh Ukhnaa) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งมองโกเลียคนใหม่ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

พระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง นายคูเรลซูค อุคนา (Mr. Khurelsukh Ukhnaa) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งมองโกเลียคนใหม่ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔