วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการ ภาพเขียนพู่กันจีน จัดแสดงภาพเขียนพู่กันจีนแบบต่าง ๆ รวมทั้งภาพเขียนอักษรจีนสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง