วันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทาน
เพลิงศพ ศาสตราจารย์กิตติคุณจตุรพร หงสประภาส ม.ว.ม., ป.ช ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร