วันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๒.๐๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะปีนักษัตรอาจารย์หาน เหม่ยหลิน
(Mr. Meilin Han) ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ บ้านบรมนาถประสิทธิ หมู่บ้านสัมมากร อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่