วันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๕.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานเดิน – วิ่งการกุศล โครงการ “วิ่งเพื่อ…หนังสือของพ่อ” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการแสดงละครเพลง เรื่อง “เลดี้ จาวจวุน” (Lady Zhaojun) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร