วันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา ไชยันต์ ป.ม.,ท.ช.,ท.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อวานนี้ ได้กล่าวแก่บัณฑิต ในที่ประชุมนี้ว่า วิชาความรู้เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ประโยชน์ ทุกคนจึงควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม อยู่เสมอ และนำความรู้ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมให้ยิ่งไปกว่าประโยชน์ส่วนตน
ในวาระนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” พระราชปณิธานนี้มีคุณค่ายิ่ง เพราะหากคนเรายึดถือประโยชน์ ส่วนรวมเป็นข้อใหญ่แล้ว ก็จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดบังส่วนรวม แต่จะมุ่งมั่นปฏิบัติการทุกอย่าง เพื่อสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ส่วนรวม ซึ่งก็จะส่งผลให้แต่ละคนผู้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวม
มีความเจริญมั่นคงโดยส่วนตัวด้วย จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายผู้จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ประโยชน์ ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ได้พิจารณาให้เข้าใจชัดถึงความหมาย คุณค่า และความสำคัญ ของพระราชปณิธาน ที่ได้พระราชทานไว้ แล้วน้อมนำมาเป็นหลักในการประพฤติตนปฏิบัติงานตลอดไป