วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๖.๓๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตาหนักใหม่ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดงาน “อาสาศิลป์ สืบสานพระราชปณิธาน ปิดทองหลังพระ” ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม