วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
– ว่างพระราชกิจ –