จดหมายถึงพระราชา

     พระมหากรุณาธิคุณจากเรื่องจริงของเด็กชายอีฟฟราน ผู้เขียนจดหมายถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานความช่วยเหลือแก่พี่ชายที่ป่วยเป็นมะเร็งและปอดติดเชื้อ

Play Video