จิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายกึ่งถาวรตามแนวชายแดนภาคตะวันตก ณ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     ส่วนราชการท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านป่าละอู พร้อมชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำฝายแบบกึ่งถาวร ณ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร