พลเอก ศิวะ ภระมรทัต รอง ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าการก่อสร้าง ”ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก” จังหวัดชุมพร

     เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต รอง ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าการก่อสร้าง ณ “ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก” ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร และ“ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก” ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร พร้อมทั้งพบปะชุดจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ และให้ข้อเสนอแนะในการก่อสร้างศูนย์ ฯ

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต รอง ผอ.จอส.พระราชทาน ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าการก่อสร้าง ณ ”ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก” ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร และ“ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก” ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร พร้อมทั้งพบปะชุดจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ และให้ข้อเสนอแนะในการก่อสร้างศูนย์ ฯ
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต รอง ผอ.จอส.พระราชทาน ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าการก่อสร้าง ณ ”ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก” ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร และ“ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก” ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร พร้อมทั้งพบปะชุดจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ และให้ข้อเสนอแนะในการก่อสร้างศูนย์ ฯ
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต รอง ผอ.จอส.พระราชทาน ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าการก่อสร้าง ณ ”ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก” ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร และ“ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก” ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร พร้อมทั้งพบปะชุดจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ และให้ข้อเสนอแนะในการก่อสร้างศูนย์ ฯ