ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการพัฒนาคลองสาธารณะเพื่อประโยชน์ประชาสังคม

     เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร โดย พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับนางสาวนฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ เปิดกิจกรรม “คิดจากคลอง” ณ คลองลำผักชี (บริเวณลานจอดรถยนต์ตลาดยิ่งเจริญ) แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อฟื้นฟูสภาพคลองสาธารณะ พัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน มุ่งเน้นแนวคิด “ใช้คลองเป็นศูนย์กลางนำการพัฒนาชุมชนและเรียนรู้จากคลอง”

     เริ่มระยะแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔ สองคลอง ได้แก่ คลองลำผักชี (ตลาดยิ่งเจริญ) และคลองจรเข้บัว (วัชรพล) โดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประสานหน่วยงานร่วมปฏิบัติ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมดำเนินการฟื้นฟูสภาพคลองสาธารณะ คืนน้ำใส ไร้มลพิษ ให้กับชุมชน ดำเนินการขุดลอกท้องคลอง นำสิ่งปฏิกูลสะสมออกจากคลอง และนำนวัตกรรมบำบัดน้ำเสียติดตั้งในลำคลอง

      เพื่อพัฒนาคลองสวยน้ำใสให้เป็นต้นแบบ เป็นการน้อมนำทำความดีด้วยหัวใจ ตามพระราชปณิธานและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และน้อม ฯ ถวาย “คลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ” เป็นพระราชกุศล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔