จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ ปี 2564

        พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา เนื่องในวันกองทัพเรือ ปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เวลา 0900 – 1200 บริเวณศาลาไทย (ศาลาแปดเหลี่ยม) หาดสมิหลา อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา และมี นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานร่วม โดยมีกิจกรรมพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณหาดสมิหลา เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างจิตอาสา ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และ สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 และ กองทัพเรือในภาพรวม
       ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีจุดคัดกรอง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย