จิตอาสาลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวและหน้ากากอนามัย

Play Video