ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอจุน จังหวัดพะเยา รวมพลังจิตอาสา “จัดกิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์” ลำน้ำจุน เปิดทางน้ำ-รับฤดูน้ำหลาก

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ที่บ้านปงสนุก หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายอำพล ไชยมงคล ผู้ใหญ่บ้านบ้านปงสนุก หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยางขาม พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ โดยได้ร่วมกันพัฒนาตัดกิ่งไม้ข้างทาง และพัฒนาลำน้ำจุน การนำเอาเศษวัชพืช  กิ่งไม้ ออกจากลำน้ำจุน  เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกในช่วงฤดูน้ำหลาก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 102 คน

     ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด