กรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ.2565

      เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 กรมการทหารช่าง จัดกิจกรรมจิตอาสาปันสุขเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โดยนำผลิตภัณฑ์พืชผักจากโครงการทหารพันธุ์ดี มอบให้กับประชาชนชุมชนรอบค่ายฯ และประชาชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่ด้านหน้าค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด